KONZULTACE

Poradenství a konzultace.
Diskutujte o CRM s odborníkem.

Konzultace a poradenství v oblasti CRM a prodeje

Využijte konzultační a poradenské služby našich odborníkům v oblasti řízení vztahů se zákazníky a řízení prodeje. Poskytujeme je nejen uživatelům, ale i zájemcům o řešení CRM procesů nebo implementaci softwareřešení.

I při použití jednoduchého nástroj jako je DEALinTEAL můžete zvažovat různé varianty řešení a hledat optimální způsoby práce. Prodej a CRM jsou součástí podnikových procesů, zdrojem reportingu a navazují na další provozní agendy, což často může mít vliv na parametrizaci, nastavení a způsob využití DEALinTEAL.

Společně se můžeme zaměřit na jakékoli oblasti, které budete potřebovat za důležité. Vzhledem k našim zkušenostem v oboru CRM vás také provedeme problematikou, upozorníme na body k řešení a pomůžeme vám s procesním popisem.

Oblasti, které byste si měli ujasnit nebo nás přizvat k jejich řešení: 

 1. Místo CRM a řízení prodeje v podnikových procesech.

 2. Pozice DEALinTEAL v podnikovém informační systému.​

 3. Členění zákazníků a jiných kontaktů s ohledem na zpracování a reporting.

 4. Struktura prodejního týmu, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, uživatelská práva.

 5. Struktura sortimentu - produktů, jejich skupin, značek...

 6. Cenové úrovně, ceníky, slevy.

 7. Fáze obchodních příležitostí a požadavky na práci s pipeline.

 8. Průběh prodeje - příjem objednávky a její další zpracování.

 9. Hodnocení, reporty, výstupy.

 10. Vazby DEALinTEAL na jiné nástroje, automatizované i nepřímé.

  • Vazby prodeje na tvorbu cen, logistiku a další agendy.

  • Vazby prodeje na externí reportingové nástroje.

 11. Zabezpečení dat, GDPR v oblasti CRM​

Objednání CRM konzultace

Prostřednictvím formuláře si můžete vyžádat nabídku poradenských a konzultačních služeb v oblasti CRM, prodeje, použití DEALinTEAL, integrace podnikového software a podobně.

Na základě vaší specifikace a úrovně služeb, pokud jste naším zákazníkem, zašleme obratem návrh agendy, možné termíny a ceny.

Nezávazná objednávka konzultace

© NOTIA Informační systémy, spol. s r. o.