Pipeline

obchodních příležitostí

Zobrazení rozpracovaných obchodů a jejich hodnoty po fázích prodejního procesu. Možnost sledovat vývoj pipeline po měsících.
Efektivní a jednoduchý způsob řízení prodejní procesu u nových i stávajících zákazníků.

PRODEJNÍ PROCES POD KONTROLOU

Prodejní pipeline - sales pipeline - systematicky zachycuje obchodní příležitosti a jejich vývoj v průběhu vyjednávání se zákazníkem.

Jednoduchá a přehledná evidence obchodních příležitostí zvyšuje efektivitu prodejních aktivit.

PRODEJNÍ PROCES PŘEHLEDNĚ

Prodejní proces je zobrazen v pipeline po fázích nebo po období podle předpokládaného termínu uzavření.

HODNOTA OPPORTUNITY

Aktuální hodnota produktů a služeb prodejní příležitosti je korigována podle pravděpodnosti úspšného uzavření. 

INFORMACE A AKTIVITY

Minulé i plánované aktivity, zápisy ze schůzek, úkoly a přiložené dokumenty máte vždy na očích. 

VÝVOJ PIPELINE

Zobrazení kompletní historie Pipeline po měsících.

Pipeline fáze

etapy prodejního procesu

Zobrazení Pipeline obchodních příležitostí po fázích dává celkový obraz o počtu, hodnotě a stavu rozpracovaných prodejů za celý podnik nebo za vybrané obchodníky. Bez prohlížení detailů jsou patrné zpožděné opportunity nebo opportunity čekající na splnění úkolu nebo reakci zákazníka.

Strukturu fází pipeline nastavíte sami a můžete ji kdykoli změnit.

Prodejní proces začíná obvykle úvodním tipem nebo poptávkou. Další fáze by měly kopírovat milníky přípravy nabídky a komunikace se zákazníkem. Poslední fází je uzavírání kontraktu případně follow up.

Nebojte se pustit do řízení prodejních příležitostí v pipeline, je to snadné a velmi efektivní.

Pipeline kalendář

plán realizace prodeje

Rozpracované prodejní příležitosti - opportunity - zobrazíte snadno podle období plánovaného uzavření, dokončení obchodu. Sledovaným obdobím mohou být týdny, měsíce nebo čtvrtletí.​

 

V každém období uvidíte kromě seznamu příležitostí s informací o stavu zpracování také počet prodejů plánovaných na dané období a celkovou plánovanou tržbu.

Nebojte se průběžně pracovat s odhadovaným termínem dokončení a v průběhu obchodní vyjednávání termín zpřesňovat.

Pipeline reporting

obchodní příležitosti přehledně

V DEALinTEAL​ je kladen důraz na na přehledné a čitelné zobrazení procesu zpracování prodejních příležitostí. Uživatelské rozhraní nabízí tři zásadní pohledy na rozjednané opportunity:

  • pipeline

  • kalendář

  • seznam

​Ve všech případech je možné zobrazení dále filtrovat podle stavu, obchodníků, oobdobí...

K dispozici jsou dále parametrizovatelné reporty dokumentující aktuální prodejní proces a výsledky prodeje za vybrané období - úspěšně i neúspěšně uzavřené příležitosti. 

Hodnota obchodní příležitosti

odhad tržby
a rating

Pro výpočty a reporting plánovaných prodejů​ jsou určující údaje: celková hodnota obchodní příležitosti a pravděpodobnost uzavření.

Hodnota obchodní příležitosti je daná odhadovanými tržbami budoucího plánovaného kontraktu v případě úspěšného ukončení. Tvoří ji součet produktů a služeb, které jsou součásti obchodní příležitosti.

Přepočtená hodnota je celková hodnota přepočtená odhadnutou pravděpodobností úspěšného uzavření.

Z hlediska celkového vyhodnocení pipeline je důležitá celková aktuální přepočtená hodnota opportunit v každé fázi a rating každé jednotlivé opportunity. 

Poznámky

dojmy a pocity

vers.

data

Kromě strukturovaných dat můžete u obchodní příležitosti zaznamenávat i poznámky a další zápisky.

Cílem je mít komplexní informaci o stavu a vývoji konkrétního prodeje pro obchodníka i pro jeho kolegy.

Poznámky můžete zadávat s přehledným formátováním nadpisů, odrážek a zvýraznění důležitých informací.

Chcete hned začít používat všechny funkce DEALinTEAL?

DEALinTEAL účet již máte?

© NOTIA Informační systémy, spol. s r. o.