NACE, klasifikace ekonomických činnosti

Možnost evidovat NACE kódy může být v některých firmách nezbytnou součástí klasifikace zákazníků a dodavatelů.

Klasifikaci ekonomických činnosti CZ-NACE zavedl Český statistický úřad v roce 2007 v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a nahradil tak dřívější Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností.

Na stránkách Českého statického úřadu najdete aktuální seznam činnosti a další dokumenty Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).


NACE v CRM DEALinTEAL

Číselník NACE není možné v rámci DEALinTEAL upravovat. Používáme aktuální znění podle ČSÚ. Při práci s NACE máte k dispozici kódy i názvy činností.

Každé firmě lze přiřadit libovolný počet kódů. Důležité je, že podle NACE lze hledat rozšířeným filtrováním, např. můžete vybírat "všechny firmy s kódy 10.72 a 10.71, u nichž došlo k meziročnímu poklesu tržeb o více než 10 %".
© NOTIA Informační systémy, spol. s r. o.