Projekty v CRM

Projektový pohled umožňuje organizovat prodejní aktivity uceleně a souvisle bez ohledu na vztah ke konkrétnímu zákazníkovi nebo obchodníkovi.

Projektem může být vývoj nebo ověření nového sortimentu, společná aktivita, služba poskytovaná skupině zákazníků, dlouhodobý záměr, akce spojená s více partnery...Základní údaje o projektu

Kromě předmětu a popisu projektu evidujeme:

  • Datum plánované realizace - má smysl, pokud se projekt spojuje s konkrétním termínem

  • Stav projektu - otevřený nebo již ukončený

  • Datum ukončení

  • Firmy, které s projektem souvisí - jsou zákazníky, kooperují apod.


Projektové aktivity

Události a úkoly lze s projekty spojovat (stejně jako s firmami, příležitostmi atd.).

Projekt má tedy svojí Agendu podobně jako ji známe z jiných míst DEALinTEAL. Je tedy možné snadno vyhodnocovat plnění úkolů zadaných v rámci projektu a sledovat kalendář projektu.


Firmy zapojené v projektu

Na projektu lze samozřejmě snadno upravovat zapojené firmy a zapojení do vybraných projektů lze provádět i na firemní kartě na záložce Projekty, kde je seznam všech projektů, do nichž je konkrétní zákazník zapojen.Projekt v CRM

© NOTIA Informační systémy, spol. s r. o.