Sestavení plánu prodeje

Plánování, průběžné vyhodnocování plnění plánu za obchodníky, vyhodnocování plnění plánu po sortimentních skupinách je jistě snem každého manažera prodeje. S námi je to i realita.


V CRM DealinTeal plánujete tržby a dokonce i náklady po prodejcích a po skupinách produktů. Při sestavení plánu máte k dispozici hodnoty z loňského roku a současně i vypočtený procentuální nárůst nebo pokles proti minulému období.


Plánované hodnoty můžete zadávat přímo z přehledné tabulky plánu obchodníka nebo zvolit skupinový zápis.

Pokud vytváříte plán v Excelu, využijte jistě import sestaveného plánu přímo z .xlsx tabulky.


Vyhodnocení plnění plánu je k dispozici podrobně v P&L reportech. Podívejte se do příručky, jak je snadno získáte.


© NOTIA Informační systémy, spol. s r. o.